Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1116379
  • Времеви печат 2016-08-18 16:58:13 UTC
  • Трудност на блока 2624033940
  • Размер на блока (байтове) 1392
  • Кумулативна трудност 1044384080575144
  • Общо генерирани монети 12684438.064025608823
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
e782e77e9d27c3e26e16bf3c204b1d9bc8e38a0ab28c149ec06dba3a575d08b8
11.090700000000
210
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
42b497f98f97137099cd9e2cd89ba30dc6d862422d7a02b82fd14d24b3cfc3b3
3.900000000000
0.100000000000
1182