Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1233478
  • Времеви печат 2017-01-28 07:11:03 UTC
  • Трудност на блока 6084988418
  • Размер на блока (байтове) 45177
  • Кумулативна трудност 1533955749426519
  • Общо генерирани монети 13836434.600546514615
  • Транзакции 8
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
166974439dc578e0a093743561c98a8d07f1758a6eebe6af288930c0863d321d
8.919210535150
95
Транзакции (8)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
578638a6efad607276b8466584f710647dea28e5ecf0302e579147f8bbb14d87
 конфиденциален
0.022863146215
12959
daac37e9c2a7c628a4051be9f81412aaef89d5ada5ac615242f0185ac5444397
 конфиденциален
0.022863146215
12957
9849e765bb01414d02507538c262e93deb44ee30fd0b17e1c9650fb2f54f2715
 конфиденциален
0.030000000000
13323
e4227c0a6f3f3b4c157fe8aa85bb94154a61b44f970e53a8b4cfa6d7510f3b88
0.738000000000
0.010000000000
1594
be8ce0dac4ddb01d76a65e3eb4e4bf527074314516f87b3469ffce01d2cd102d
0.898000000000
0.010000000000
1359
9bddd3b636196fe2f8a9aec157d12e045d6b36e08c24998dfa583fb635c467e9
0.067000000000
0.010000000000
1348
0c1d4d45f01a2946482190ff7555645a2da0f8942d06437529b10e3243540c4f
0.050000000000
0.010000000000
1108
98e6081fe03842d9a569f6ab5c52adb193aa299c102de9b92fd844d111e3b403
0.790000000000
0.010000000000
434