Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1234683
  • Времеви печат 2017-01-29 22:29:46 UTC
  • Трудност на блока 6153547593
  • Размер на блока (байтове) 56847
  • Кумулативна трудност 1541552943145455
  • Общо генерирани монети 13846955.366293556988
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
a1bdb6b1c5ac3b00e38b9d1c7df82590e5064989de1d7a4fab9de911f566f85c
8.873434580462
151
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
04b4adb98100e19a9e87cf7993d08f9a1baf92d0459baae0fb1283fc1bbe0c10
 конфиденциален
0.022810927620
13024
b09c451e432cc006eeb87beae627f6f8a2134a9a7fa0385c25458f96fb14706c
 конфиденциален
0.022810927620
12959
1be19827c63ed1c367da021b12a00eee685012cca6c14f528077a21916216b01
 конфиденциален
0.022810927620
12957
389cf7e2f8304be356fed58cc6a15735fa9432fe73451ab5656c3b95c95e1c17
 конфиденциален
0.031584361320
17756