Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1279409
  • Времеви печат 2017-04-02 00:53:46 UTC
  • Трудност на блока 7633803312
  • Размер на блока (байтове) 58435
  • Кумулативна трудност 1848818899117639
  • Общо генерирани монети 14220481.570337105542
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
3762c9eae3950aad36ff092aeb03b2f493bb97b87e3dd8446ad536ef6a675b50
8.152868147633
95
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
f67e2e69ae8017d4480d61b7532f2f1d5ec798f5b9adf8a488e0b88ae9b6b165
 конфиденциален
0.070938120000
45051
444f242218fb3441703e65c83dfccb0930adca6c36a071f860d46cf1492fa8e2
 конфиденциален
0.020958644837
13289