Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1285504
  • Времеви печат 2017-04-10 09:12:19 UTC
  • Трудност на блока 10073866221
  • Размер на блока (байтове) 53312
  • Кумулативна трудност 1896720196385599
  • Общо генерирани монети 14268952.197634367272
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
7adeefd5bb9aa88e9e65534df52ff9caf70e1855e8b3041f16d757fa5ff396b5
8.051393632710
151
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
68856afc38dd8fc2732484f48c4fccddb9b4909e7db50375a90260ac77a2b119
 конфиденциален
0.020718193652
13291
54cc0946eca708643b2cbc78fa89c62e026dc23a8073facc351b4af37cdf2064
 конфиденциален
0.020718230000
13291
930536aed21b8ff3072cd80ab3bb2cb79b77cb8a5cf499ee50e8c4e21cba85b9
 конфиденциален
0.020718193652
13290
50b66571a9fa4e79234b73cc86a628b6c002f1d50efaa23a271ddcd585a70981
 конфиденциален
0.020718193652
13289