Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1294560
  • Времеви печат 2017-04-23 03:31:45 UTC
  • Трудност на блока 7416579003
  • Размер на блока (байтове) 13360
  • Кумулативна трудност 1970296531644786
  • Общо генерирани монети 14340265.865073993802
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
6a29e850ad06320710747bd7dfd561219e33322232f2e9eb98c06ff10dd6c8f4
7.848792656224
95
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
7762a33b1c2ffb6fc18c329a74878194f2e4a0da6b9b8505247b04e3b714f48c
 конфиденциален
0.016292120000
13265