Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1312333
  • Времеви печат 2017-05-17 19:46:40 UTC
  • Трудност на блока 7732608994
  • Размер на блока (байтове) 26916
  • Кумулативна трудност 2106441392037660
  • Общо генерирани монети 14477110.107059216127
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
d1ad7094cf77623726d1f25092d9208af4dfba0daf02eeda6c888dd64eef7e44
7.687239600528
95
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
8d71f9389a1b3d90a5c9f85514a0045b81791f097613f4379cbc65a770cff8c5
 конфиденциален
0.100000000000
13556
03d2d760d2a7d8392c3f1be27fd0a6aab0f333288b088fd09e1da5f8b429067e
 конфиденциален
0.015749240000
13265