Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1314644
  • Времеви печат 2017-05-20 23:39:24 UTC
  • Трудност на блока 8703020704
  • Размер на блока (байтове) 13384
  • Кумулативна трудност 2124922461456472
  • Общо генерирани монети 14494563.191070850939
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
dac11dedfbe85b0ce69e0c1b6e8d2fbfb37f58822907eb08821a2f603e10f3fb
7.553880741106
95
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
a22ed41474b2b2fe6df82b4f925e13013a23cfbcf2076bc1e02ebbfbfe2d09d6
 конфиденциален
0.015679560000
13289