Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1315141
  • Времеви печат 2017-05-21 16:27:23 UTC
  • Трудност на блока 8976326159
  • Размер на блока (байтове) 204651
  • Кумулативна трудност 2129268587412596
  • Общо генерирани монети 14498307.272454414517
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
38adbfe24740a1c86b41085d28f5fd41ce202330a11a8313bd1a7930704f6dd5
7.784394898977
95
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
a2440e28686879951bbdada5b850d179b6c35ef25fc42bbce6f395f9f2dca274
 конфиденциален
0.028000000000
13409
92452f383c3f171e911db001ed6b693529d4bfd1d6355accb88db44ee5c5f190
 конфиденциален
0.015665000000
13255
0050bdb2860b56b8915edcfa18ac122d06926749364771743561f8247a93266e
 конфиденциален
0.194005000000
164601
4f69c0763d8c967803f12d3c2bb0d41982d007e40690776686a2b9aad29cdf50
 конфиденциален
0.015665000000
13291