Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1325172
  • Времеви печат 2017-06-04 14:15:07 UTC
  • Трудност на блока 9193941182
  • Размер на блока (байтове) 13385
  • Кумулативна трудност 2217589404299925
  • Общо генерирани монети 14573091.219973420724
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
bd788292310c63442f66bb87b1fcc94dc26ee7b466ef53e762291f65e02b9a25
7.403788646857
95
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
f6b649600eeccabc2141edd844844fcc911bac0bc597b9524e97ef155f65e398
 конфиденциален
0.015368080000
13290