Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1375923
  • Времеви печат 2017-08-13 20:36:24 UTC
  • Трудност на блока 16364031617
  • Размер на блока (байтове) 45872
  • Кумулативна трудност 2890630545770703
  • Общо генерирани монети 14930333.175779305398
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
cf710df78a71560faf4c923d0638fd91abfc0cbc28c7645136b3bd49fb8c03b2
6.756399671226
95
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
791b27d89042ce16d96a2e02f5c348173bb4b09704eb0c598fb64dbdd33ad4de
 конфиденциален
0.021463200000
19597
ca612e1d875d51ea8e1037ca6c3983397b074db7f4fb9e94de4419c589e418ee
 конфиденциален
0.013951080000
12924
fda7676332946814b2b683341cb52f7d6b721047b8ee83c341c9610f11a0ed58
 конфиденциален
0.013951080000
13256