Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1405505
  • Времеви печат 2017-09-23 16:38:15 UTC
  • Трудност на блока 31566001688
  • Размер на блока (байтове) 52906
  • Кумулативна трудност 3630880962134550
  • Общо генерирани монети 15123103.559956641868
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
16111cf1418b72ae988579869c3c0530d0e080e7bb81452404611042a3b57043
6.503541841223
95
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
b602cf2c41f4dfb0e45771bcd95bead775efc8a015d294a0eec21393737d4c7c
 конфиденциален
0.071002400000
13535
8803f5f1f002313ebc3cd0e6330987aad8e9e2e7bba98cafde677339a1f4ba62
 конфиденциален
0.050000000000
13059
f16e33fd1bbe8f6a46b89df5190a518baab554dbf9d33126d15545671e0a2bef
 конфиденциален
0.030000000000
13126
629e2bdd0cd9cf944bc1b7fde0c2a67ebd46c7bc51d9bb109447910aff2e8d2c
 конфиденциален
0.013186160000
13091