Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1405537
  • Времеви печат 2017-09-23 17:27:27 UTC
  • Трудност на блока 31571232855
  • Размер на блока (байтове) 33740
  • Кумулативна трудност 3631891353455267
  • Общо генерирани монети 15123306.412700138986
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
a91dbf9c16f14393e1df37e2565a2c734c2dce9b950fef28d7aa8f8ac9777a76
6.393165729582
151
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
cfd2f45c222cce6aa4971e545a8d748fdfe2f3d65bc631a9289aaff61684bd7a
 конфиденциален
0.040000000000
20069
e3048f5ab811b3a61d889b19e029c8e4a46206661b4ea0220dd6d02914e724fc
 конфиденциален
0.014199360000
13520