Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1408866
  • Времеви печат 2017-09-28 09:26:39 UTC
  • Трудност на блока 29195600196
  • Размер на блока (байтове) 52863
  • Кумулативна трудност 3731310455346230
  • Общо генерирани монети 15144339.275667652488
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
e62bc2545ec389a8a85522b5cef2e747ffcbb796e45291b9f45e4cc66431169d
6.382060970640
104
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
c9574426b3e4d2184362aea985f28e10dd1c9fac1ce7f044d627231fc8076f63
 конфиденциален
0.030000000000
13091
98d60339daa2d832da9dcd19bdb8a9a9b04a5823a86a9eafac5a10e25771d6b7
 конфиденциален
0.026000000000
13068
b5a3d9b08567f223c63d2fa3b975cab316e8ace8889cf9f298be561fa5e0e8f5
 конфиденциален
0.014109760000
13533
5c163a351a490e4ee57263e5097adcba29cd834269d97a194aceeb1ad023d767
 конфиденциален
0.013101920000
13067