Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1409906
  • Времеви печат 2017-09-29 19:18:36 UTC
  • Трудност на блока 30870750637
  • Размер на блока (байтове) 66840
  • Кумулативна трудност 3763670798973148
  • Общо генерирани монети 15150883.224684273824
  • Транзакции 5
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
64daa7a4697ef2992b2ba35f23df6b0a020de59939ba4eecb4578b977fea27b1
6.418015914623
95
Транзакции (5)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
6a0caf430b3f119050181ea567b593b82d8865d64f888a5d2cf0e62b30b50832
 конфиденциален
0.070408800000
13532
5fa16e88440518509f7372e72950d532496cf1e62066b4eff2a643f0c496b1d2
 конфиденциален
0.020000000000
13093
4532b180a64d0d5ef91c56738d78576ca1b9c7d0e702816f4981f6ba11a9a2d3
 конфиденциален
0.014081760000
13521
f3c0e2f663b9eb7883a6775ff71af87882133402e605abda18c8ab0d3570274f
 конфиденциален
0.014081760000
13531
3d117b1e76fe5d9398855c8e6d394d682170f2a66ae47f2dddec7df27e7ae68e
 конфиденциален
0.013075920000
13068