Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1416456
  • Времеви печат 2017-10-08 21:26:34 UTC
  • Трудност на блока 30770708620
  • Размер на блока (байтове) 26776
  • Кумулативна трудност 3965433376448934
  • Общо генерирани монети 15191797.911033120006
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
b91f74dee9b36d11ccdf40a7d49d04abdabea063d5e39a548ed9f8da665206f4
6.235149674706
95
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
100f3f1eeaea80099e3f4f0a789c5564cd9f7310aba38bf16e8caf1485027933
 конфиденциален
0.013907040000
13523
d82eb3670bc09851ff6a6fa18d90b265a0b53e04c21ad1c9cfa3911f7b1d73de
 конфиденциален
0.012913680000
13158