Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1574863
  • Времеви печат 2018-05-17 16:52:30 UTC
  • Трудност на блока 57132626871
  • Размер на блока (байтове) 101010
  • Кумулативна трудност 14828045548307906
  • Общо генерирани монети 16040406.950824404135
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
60a1eda240bd1e5fad65e48af73f38971863d4041c2d9e5749016a3b58d865a6
4.663168575641
104
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
1476aaf48c3b7308a32cc3646c9411e4954a93d6bc4447bfdf7d48a4107df322
 конфиденциален
0.013218480000
17770
ce24fc29eb7fdf7317392cb3beee2836b8ff4cf0c41dbbb5d308ff9421d4ec9c
 конфиденциален
0.050670840000
69945
ebc21f5148a9c484ff0fabbeb6f847bdfbb1dbb1f8e1d596faa3c68d29c44744
 конфиденциален
0.009546680000
13191