Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1662261
  • Времеви печат 2018-09-16 01:56:41 UTC
  • Трудност на блока 67090526505
  • Размер на блока (байтове) 129172
  • Кумулативна трудност 19591470596396039
  • Общо генерирани монети 16409844.671774132177
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
aa1f1077dec37adeb1426d6c85e1ad4657484cb9cf20004fa53809bb1e36389c
3.911348989669
94
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
76f8cf6d8fa2d56c8e06a8c3b303b9a54394b4c8e61ed5dfd094ea7843acec9b
 конфиденциален
0.008702960000
13791
68917c5d4ffd44877cde232422494a86a337064e92e48a97d48effc1f4af6ab2
 конфиденциален
0.015541000000
101992
e613b05dd527ceccea3fb068ff435e8fc702c1cc4c257c39daf51f8df07859e4
 конфиденциален
0.002020330000
13295