Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1679505
  • Времеви печат 2018-10-10 01:57:32 UTC
  • Трудност на блока 64855787565
  • Размер на блока (байтове) 40323
  • Кумулативна трудност 20802831640878380
  • Общо генерирани монети 16475741.475635357201
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
8da9eb584d33eae607ea196b418b4a6dd5ea22c1b65ad71e66b57b27377b254a
3.771276301186
103
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
cfe613f98c73e981952fe35079bca4e7d4c398b706af6c98da0fff3c5064e8f3
 конфиденциален
0.007819760000
13204
e8e979302c7b44eb27fa616bce0afae7b94a8e9df8c7aeb25d3e78ac66ebd2d1
 конфиденциален
0.002105320000
13788
a0cc227ae88c48f8b3448a99aba91ab49a3fdc389395edddf6c061800359dbc1
 конфиденциален
0.001954940000
13228