Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1682405
  • Времеви печат 2018-10-14 02:04:06 UTC
  • Трудност на блока 68806795557
  • Размер на блока (байтове) 307470
  • Кумулативна трудност 20998510654052932
  • Общо генерирани монети 16486612.859956705943
  • Транзакции 8
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
65f868308f15a945a01d2b0008b9378233813efa9a54e35e8cfe18b92320d904
3.787488810160
103
Транзакции (8)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
932da230737701cc04a0a7b406421c6f897e4eeb961b8a84ab53496b7dd52e6d
 конфиденциален
0.007776600000
13200
754859650e08f4b7fe0b6f1c36b0048c2dbc847f86176e3912e5091f8239ad86
 конфиденциален
0.002243250000
14348
28909a9a11cc481de5edb6cf1de16249ebdddc05d05c51f5f60e9f78b4bf83d7
 конфиденциален
0.002093700000
13803
21396bae85c852a4dfe62682833ee4a44465979617611c86061f6cfbb15f6891
 конфиденциален
0.002093700000
13824
ddbd7a3675dd9ef7487265d602ddcbddfcca70bdc2bb9fddc1db566670dc2034
 конфиденциален
0.013309950000
90440
e43c42fd31d3041e601d67461b3b2ccda4969b97b99eca2862fe0236ee127298
 конфиденциален
0.001944150000
13290
1db89bf80a2489aa0276b01ab5f9cfbee9d7e10484ca9209f527efbdf53c136d
 конфиденциален
0.002093700000
14330
6ed9f3bcb4052d27995d6ef2de2a8e363d0c81fb78a34d0a81305359a2d0e6ee
 конфиденциален
0.019591050000
134132