Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1684293
  • Времеви печат 2018-10-16 18:08:44 UTC
  • Трудност на блока 67557235996
  • Размер на блока (байтове) 55240
  • Кумулативна трудност 21134246852926527
  • Общо генерирани монети 16493657.934772640467
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
4b3f097efb7e87a4600c035aeae5c4c38f7bce1cf0ce48739c0e881fa311e874
3.739826262165
94
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
b9cf7023023c91c7e67b1631fabbe7d9c059c90b47d26f16d26122f65afbb162
 конфиденциален
0.008344560000
13803
61ee84937e5c185f8193d1beb17a2893a143a1febf1aa271a5f704e6d5f04f65
 конфиденциален
0.002235150000
14349
a17ed232837ac90cdfa0cfa0a9f90ca1d3959dbac3796154451cb31bf7375ff1
 конфиденциален
0.002086140000
13793
f8e7462b5fd2191f496510409cf94e3635abb306c733816be03a62d426c12ca1
 конфиденциален
0.001937130000
13201