Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1708748
  • Времеви печат 2018-11-19 21:29:58 UTC
  • Трудност на блока 56059662117
  • Размер на блока (байтове) 8490
  • Кумулативна трудност 22472625245453288
  • Общо генерирани монети 16582665.436845554039
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
2af5be690a507edf384515ce8fd8af1ed4bccd884b423ef7b962144670e16af3
3.555653650969
94
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
7eb90d4ad6006c3294c3a095c794908287a99aed62aebc98f15f80a15050c955
 конфиденциален
0.000044760000
1888
bde75c46b0a1b992a5295f4b1166a8a735340215cf7141357b778a8d993b3abf
 конфиденциален
0.000045300000
1911
b4ea8a6fbfb64af35638a195e2f8836e481816dbef502ad5df869bca8d970c07
 конфиденциален
0.000064240000
2710
119d29e9252238675721f685a00d7efc05dcd04adc166e7cd31d19e0d7a6fd57
 конфиденциален
0.000044730000
1887