Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1737540
  • Времеви печат 2018-12-30 01:18:21 UTC
  • Трудност на блока 41461444833
  • Размер на блока (байтове) 9836
  • Кумулативна трудност 23806342324642345
  • Общо генерирани монети 16682273.703486789018
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
06766a96feb858385a5c34ab1debcf59a420394dcc8056c403e54da0ecb099ee
3.365685147400
4062
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
4475f484d9198cb521f905a89b47913bf3097c42126dfa739c2e33bb282341b8
 конфиденциален
0.000042320000
1886
f5f73527e9fcda88d6cc67f151409f51b716865726bd1ec419394fe6e569daab
 конфиденциален
0.000176260000
3888