Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1744182
  • Времеви печат 2019-01-08 07:24:32 UTC
  • Трудност на блока 43573661743
  • Размер на блока (байтове) 3877
  • Кумулативна трудност 24099077586796667
  • Общо генерирани монети 16704486.103480873629
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
874aa86833db5c789f07482994048e1a162d6427b419f400c0069f5a47ada455
3.323183515832
94
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
43367b3ca708e66842bd1db2ce1b4388bceed1004de42b15f38f89eed0fd02a8
 конфиденциален
0.000041480000
1872
258c58f1a980546f6ddfc3aeb4a02200beada1d68e7d430e3d0ce897f3def706
 конфиденциален
0.000042340000
1911