Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1746907
  • Времеви печат 2019-01-11 23:02:53 UTC
  • Трудност на блока 58525372385
  • Размер на блока (байтове) 4723
  • Кумулативна трудност 24241570720772439
  • Общо генерирани монети 16713518.043235801160
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
ab4d6dc478328be1d897dc63289899f1f93f8a9e831ac67f0b88935a717bc8ff
3.305974435030
103
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
81cf3e5e32657da2fea753c8c8a07b92686393b9ea1694091ae4a5b8f2240ad4
 конфиденциален
0.000042100000
1910
e28eb672ed36ab5befdeef8a7fcfa8bcc8cf399333264a27b5abf8b2268ab0e8
 конфиденциален
0.000059730000
2710