Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1750109
  • Времеви печат 2019-01-16 09:12:37 UTC
  • Трудност на блока 61990251659
  • Размер на блока (байтове) 6577
  • Кумулативна трудност 24432079523040478
  • Общо генерирани монети 16724071.177840333432
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
2e3d0d74e155b09e6c9c41164763f488f9d81ba39a4593a9b332e052b3d7b527
3.327179489778
94
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
46f07e331a2fc205c22218e312c8e425b183f54380bb9288bb08a0afdd704dbd
 конфиденциален
0.041334740000
1887
f1d2069ab59c657d0e730a3f1ae5ae6835ae61cccc9f9a2316d845e7e57867ec
 конфиденциален
0.000041320000
1886
817674f5b81563cfff49d13ce5dd66880d965ead1c0e315b76f25b137a21dde6
 конфиденциален
0.000059370000
2710