Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1758799
  • Времеви печат 2019-01-28 09:11:37 UTC
  • Трудност на блока 69527399118
  • Размер на блока (байтове) 3866
  • Кумулативна трудност 25012110964045014
  • Общо генерирани монети 16752388.927770055830
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
3d88e11b100e671c9d8548cd0011dd0777eedb61e924540aaf2a8b7ca001b1c8
3.231813215146
103
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
63de2484663840116b69fb454d41ae35b04511c5be3b39e9cfcb4336fe608b18
 конфиденциален
0.000040620000
1885
6ab13ff471b16358c683a8a2d086aa417a5dbfa29c6b0c56837bf82cff381fb5
 конфиденциален
0.000040460000
1878