Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1772584
  • Времеви печат 2019-02-16 08:42:26 UTC
  • Трудност на блока 97718570645
  • Размер на блока (байтове) 6595
  • Кумулативна трудност 26223513313904196
  • Общо генерирани монети 16796357.737441446632
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
ac76352322a9cc1ccbc6acfb7e450cf7d088cd243e6773cd6d93008040003098
3.148004556175
94
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
7a486b12f76c3353f27195c838fb989829700fdf02d6dd3fb266a2b3f89a84cb
 конфиденциален
0.000039560000
1885
17322f5611dd828e988abbcaca800e31c72942f4444741f7fce128c44965b0bf
 конфиденциален
0.000039370000
1876
c6fd37269ca89abbcb9c9f6a64eeba908a7a2352155c26acd266abe4c39a22a2
 конфиденциален
0.000057500000
2740