Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1790747
  • Времеви печат 2019-03-14 21:00:46 UTC
  • Трудност на блока 31446711452
  • Размер на блока (байтове) 25297
  • Кумулативна трудност 27964590466801225
  • Общо генерирани монети 16852553.392595008016
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
8508e6b9d9bdac767bba55ca7ccc3f7181d1b994f6ea38edc2d4c3d1c5f4e4b3
3.041192975709
150
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
e68e617910d233f3fb7c02cd654b87b633f31a93c94984a98fa669fbc918d750
 конфиденциален
0.000036330000
1792
20f83d29a2ede19d921444ec901c4b8ee47ac34f0c74c20902603a9b4ff96ec2
 конфиденциален
0.000473430000
23355