Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1792667
  • Времеви печат 2019-03-17 12:59:43 UTC
  • Трудност на блока 30853859043
  • Размер на блока (байтове) 5312
  • Кумулативна трудност 28024373320888334
  • Общо генерирани монети 16858380.821804746985
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
a037c3ef7e3deae75e275c482b6eaaac796b5d5cdda49093e485270cc009fecc
3.029673465373
103
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
c4172468774806060f92122e8ec63299e87260611d77e0be3ccd9b9eca9ec450
 конфиденциален
0.000069420000
3437
b122023c0b100876141b98a4f44efbcee9f5fe43c3ee7ce91ceaef3f5874bfb9
 конфиденциален
0.000035790000
1772