Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1810937
  • Времеви печат 2019-04-11 21:24:22 UTC
  • Трудност на блока 35992894606
  • Размер на блока (байтове) 1866
  • Кумулативна трудност 28679433433811738
  • Общо генерирани монети 16912777.673919260502
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
aff59d1cade8ec47b423aebdbb2d5916e89fe080191c609e501c909e13e393dd
2.925848865968
94
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
d3dc6e2ad4d83e5b50a67f6f5ce08d1e6fd1bf6b5e0fbf756edc79c47d0b4096
 конфиденциален
0.000034570000
1772