Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1814228
  • Времеви печат 2019-04-16 10:05:46 UTC
  • Трудност на блока 38735620755
  • Размер на блока (байтове) 3355
  • Кумулативна трудност 28797447826536484
  • Общо генерирани монети 16922376.357080794871
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
ec433f1d9f0948519b0d7e47e2a537be5293dc1963ea79213b7358548d34c7fa
2.907569435843
631
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
4f9a58ecf140f2853623195980ae8f7184bb0c5065cc7b9bd7fb5258c214dd88
 конфиденциален
0.000063210000
2724