Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1820939
  • Времеви печат 2019-04-25 18:16:15 UTC
  • Трудност на блока 35916303133
  • Размер на блока (байтове) 6542
  • Кумулативна трудност 29039027142202250
  • Общо генерирани монети 16941764.254914589226
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
d966e0cbab0eda891bc094e63f0dbaf230845ee31028dd636c777af8a8014f15
2.870650074884
1758
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
1a531aab771fb306403425817b6332895ecaafdd15dcd3fa4802836bd6976855
 конфиденциален
0.000049760000
2600
6b7c0bdf26913330a7e51d3a4aa6b22204db87025de0109760761e88699ad29f
 конфиденциален
0.000073640000
2184