Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1830069
  • Времеви печат 2019-05-08 09:30:58 UTC
  • Трудност на блока 39433402559
  • Размер на блока (байтове) 5424
  • Кумулативна трудност 29373931039639496
  • Общо генерирани монети 16967745.196003723890
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
7e95d5b5730765194b7f86fe7f57f6302bae22033d4dba14fb2ab29a31402254
2.821071957900
103
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
b19ddfec9e9c428015cd082f7fb5b6cb2382e1b7835d76b5595f14e58a654c62
 конфиденциален
0.000033390000
1775
e6eeb591ce62581de0795fd5bf7dbd5054384d99eb5aeceef0bc4fd38707fc80
 конфиденциален
0.000033370000
1774
4122a3f3a5411fcf4b8e8ecbf694168f512d9758fbd6684eb896e678fc6e1c08
 конфиденциален
0.000033330000
1772