Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1835494
  • Времеви печат 2019-05-15 23:04:54 UTC
  • Трудност на блока 40319669045
  • Размер на блока (байтове) 7182
  • Кумулативна трудност 29591501450651120
  • Общо генерирани монети 16982970.040369402617
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
d6dde1cf7c70fb533551b962e70f7e1f18ffb99253a4983376a8ed3e28008638
2.792064676426
94
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
8f78e9b582f6dd2309c44dad06c15856ec2efec3915dc041386b2654e7653505
 конфиденциален
0.000032990000
1772
1152edc08f3f79c3eb3177b1e25133d9b8c27ec75b9aac1f272af3f1a3be7af0
 конфиденциален
0.000032990000
1772
7895cb838b46566d3fe80f29490c3afee83fc3187a69a272126beed9b30b4a3d
 конфиденциален
0.000032950000
1770
1f3a963a4670836dcb4a08778f32d9fab4dcd768c3b173803a383968e963f0e6
 конфиденциален
0.000033020000
1774