Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1879295
  • Времеви печат 2019-07-15 21:39:53 UTC
  • Трудност на блока 38524908221
  • Размер на блока (байтове) 5140
  • Кумулативна трудност 31242676779248174
  • Общо генерирани монети 17100290.407415311784
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
02dbe95801e4d85bf46cf287aeb76886481a66433d70e524910dfcb750d79d1e
2.568247707930
640
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
25521980838a176ef93b906037fc270fc68159696fe8edcfd9c6248d9c320dd9
 конфиденциален
0.000030330000
1771
288c822a834486b5cb655d764a76b552b07fb23f6a4c5339669ea857f40cb349
 конфиденциален
0.000055920000
2729