Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1896994
  • Времеви печат 2019-08-09 11:22:32 UTC
  • Трудност на блока 38741414224
  • Размер на блока (байтове) 4508
  • Кумулативна трудност 31902657462402280
  • Общо генерирани монети 17144985.592257227749
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
d2684a590a303804d66784b268503e15982dfce70a759f48b92afd5ba9277334
2.482984915628
103
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
8ea9dd64476d1d36bb03e48888838fde4809ab373307398cd02ff0bf7fa96c27
 конфиденциален
0.000029370000
1774
6496c9d7b0aa018a05b0050c30c41a08880f590ec830e89150f8911b4c50c90f
 конфиденциален
0.000043550000
2631