Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1933929
  • Времеви печат 2019-09-29 20:16:18 UTC
  • Трудност на блока 37428726471
  • Размер на блока (байтове) 4495
  • Кумулативна трудност 33380322661709250
  • Общо генерирани монети 17233536.128642152995
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
5061a35913683c5cb51b786fec5922726356b9cb3ed7bbc78546d40f097354c8
2.314082828974
94
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
e3468a28968f4b21903dceb0e0f16d3cf080b55677a1d71dca88ef03eb479130
 конфиденциален
0.000027370000
1774
ce511fba721b14babc7ff7c36aad4f4eda516bc9c90128fa78c4450eb943cc2d
 конфиденциален
0.000040530000
2627