Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 2093635
  • Времеви печат 2020-05-08 06:59:31 UTC
  • Трудност на блока 149286943760
  • Размер на блока (байтове) 1877
  • Кумулативна трудност 51086197215273138
  • Общо генерирани монети 17552115.905518136919
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
b2f26439b4a4ad05a0ddc8247ac6498c0500bba06db63e6fb66d20b7f655174b
1.706391248119
103
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
1b8458d9b9e04cc233db30cc81363188009fc61eef9586a861e710366e58de2e
 конфиденциален
0.000020180000
1774