месечен ръст на блокчейн
 
месец
месечен ръст (MB)
кумулативен размер (MB)