Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • Потвърждения 1283840
  • От блок 1870246
  • Времеви печат 2019-07-03 07:16:44 UTC
  • Общ обем на продукцията конфиденциален
  • Такса 0.000347510000 XMR
  • размер 15982 B
  • Размер на пръстена 11
  • Допълнително 01dd6b251d172220918546a9cfd7b47a8ebbfabca4cb6099f8604a98cf34cbfbfa0410c2caeff64dc3558816c226096796dc4a444e07fc7a66b52ed14f92ebe21b79f6507b41d9f48cd3dd457891e4a2e5041f38caf9b0749200a310842095c23b6703b9a8c3f2b3d291746fc3a1364058cc4463d5850d83e41eb3e58dd455e3480d11581b3c233040c5dd789149416c18bfdf3b369802db278c07264dbdbcaf337ec21b261d4aa1ccd8a14162589fbf1e68cc58226abca738d5cde91ee7cf95c871e1f596301ac7ddf06eaac0101a786f882e032a7379509e5518e9e682dd37c907cc38cea819c59b4613dcde377bdd9fda82fe3c13b1d876b22607dc66143da233442709c96b9ae9e0bf643764a1cc967cb73ab139af1112c75dca5723cfbc40383121904e780930e4001e95eda0030045cd461e68aee292469b91ef1b118f8b07d28fea9a86231d3942fefe2be8c91811790e5799f270e9251e93272b8d55a1df71c15f1af5971518c3360e876089d8e1c74c4596a2637b1b969c284f7f5a3d7e10dbd9a3a6b6b6ffd756985c4bf4e6a6cb6cb855978d2ce7c4af4c2f91eb5d31af8ed543f5575e7b85d29cf57f1107d675fc574f56ad29d49a6324b3bfa08b268d564e2b8da16efa0bfca49ea56ccd7ba02ad3e0c8cdc017f59ec5635e2c3bbfabf647eedfa4f1ccb308d72878b250877fcdb4b9f710925b528ffa69802debfcc89a78ef2ff6b51dbad4aaa4b5cd8a7c41aacff7ccd679318c6c8d28b566cc8028
  • Отключване на 0
  •  Конфиденциална транзакция - сумите не се оповестяват.

Докажете на някого, че сте му изпратили Monero в тази транзакция:входове (16)
 
Сума
Ключово изображение
0.000000000000
fe73131647f1a8a5a4f77aeeb52375572bba3543be41433958a0cd6590fa649f
 
От блок
Публичен ключ
 
1854355
89248dd49722c10fcfcad7bd5567816be571deade4df15e21da47555a13c4ab1
 
1866826
3a524f407cc715e1f945e517b2ef8cb1770b50d2073f7e7d0e8902f532432f46
 
1868424
cfeabad6c25b6720401a1ec784c44de307d5b8dab55e72c1863167cd412b942c
 
1868496
fde9c79180105a171bbda75e8b6e1a610c1683114fdd19316750b221c593c2e9
 
1869701
d2ebc3d97354eda71866f864ec5ac58b7b53e4594e10b7a78dfa1a5ce0aa8ac5
 
1870078
a898de0734bb32ed63853cdd06388c7cafc7b1f3617c9b0773bfe2397f3c04a2
 
1870192
5a0e76061383d67fba41421f30aeda9c8af51f62a40553d85c4f00104612cbab
 
1870206
80179734c9b045aaf993d5f99c85a4b0babae260335f77abeb28fa8b00a8e8d6
 
1870221
97d7e41338a2ce0f731e7dd27fdb4a76158a41945bd377c29c33fafe3fa72e04
0.000000000000
d7ef8128d88051292f2b50559dddea1d8ceb8721aa0b9cc2ac3cd603cc8ef8fe
 
От блок
Публичен ключ
 
1785539
8a0ed8dec35d02ca552cead59f861f99af400fe8ae72358c5f0fe51860c74704
 
1841370
9c1353753e512f8016ca336551d885eb900e7b38864a86476ba5b06cd00f339b
 
1856159
db7236fa0ca6a340bf814111c06570710f8f901b0a1a8b5878a877ee3c5536e7
 
1865548
5ddffa54c8992372caa9523a68bb4cb0513a7669221747b3d82d458d7b1739ed
 
1868382
af051689803f24237af6e1ee3239ba2f40f9489b94e3bb12fdd6f3a4a602160e
 
1868626
88741ae80499e5f537b5167bb3417640884238d32154d10bcd13a3298be22d0e
 
1868834
0edf2e761326760e226f4584f24e5922c419ede579de9897659a6a79b9659b1c
 
1869926
b7016744d3e6b1fbd1b89bb18c6180b58e61282e04651c178a33adcf8045f37d
 
1869952
d3f588a0dfc76594b328825826cf86e63c3eaa13c536dc5a5671b51272ed5650
0.000000000000
d0ac10e352a50d2ef081710332407636ef8688bf2433bb5be19568c368d5aadc
 
От блок
Публичен ключ
 
1616590
43eeeca7dd2136393c5d82cbb56966ace797313913eae339e5959836fb2b467b
 
1856189
4021ae455ec57cc129aa8bb64eb452e1bb3cec7add5bfed088c0e73ebfa35867
 
1862817
ac80897e1ae21a90f3ab61b263140584149b6b5762ac9b9599bd887e7dfc9392
 
1863832
3f037fbc24e5832c0abc6071986b82c52411d4f7742cee0d5124404cc8d8e1d1
 
1869474
b8460deb9910f5cad749da3261ffb4ec26e88c141907630d5b510fa313b95d60
 
1869751
6e718f11b080d6d20512e315cfc23a9d0455284e1fa71c527cccd279a8b4d88a
 
1869961
bceeb7b781251a79032c515ad7409fb2ca7f5e7c2bde84258949076c7742d138
 
1870050
d30917b8dd5f185f3b01c424bb00dff00713b24f34ddb711e52ebc0ab4a7bafc
 
1870057
8b186ace0d38dd94e196d74c1c7180331e6152cce375e63a867288db40182fb6
 
1870142
ffc318dff624ca6ad8b586c0e1d6ee075af6ea3b504354ad583d0e864de6e1bf
0.000000000000
c465b34f17fcca5a7b79ff31d42228d6928826529b101fc8e6a2b9c596e37681
 
От блок
Публичен ключ
 
1826538
633dbd7d1aa244622b44a8047798250bf0a5e1676dc1d32e94b3231d4f05edf8
 
1829213
62d76e9e4861cbc79c1977f526dcd3e0c4621bba835bf28859d195ce3f9dce88
 
1859346
7b956e302094818ab7a945454468c5be53b152a8d7f2a8d1e1310d4862c76185
 
1868239
545bbd8ce44472da7fcfe7d6b39375058dc925f696db3806b98b92eaef3f0ba0
 
1869581
41acd53a37327968cb76f50f98249f171484222a1c171d1c95b92dafbb579339
 
1869714
2eff78d27624fe0695e236af5dbc15f764ae4a2f57c1f5595260c57d14d12abe
 
1870078
86aa8ef40b63251ca2c0c9b02939cae828a7e2846f2fb8cc2f5d26ca290105ff
 
1870142
c4524af8483a35923b5697e06cdacf9eb444a36473ffd6ad4a9a017e7ee0299d
 
1870155
be48283664ab9299c72f5b7001e8a51b76903ea4060990a4e2ec3f83f8499f22
 
1870160
e5c6edce361829ee7a450f63ce01bb9f5d19dc0919987a84a12e5d3d98a22361
 
1870201
1b99264da6beaa7f4a2b883fc19e02f75ada97392c013a8d712b1efcc6bb3c42
0.000000000000
9baf5a07b36056c09d6eaf3591957eb65574aedce238e01d148c9cfb6cb6a015
 
От блок
Публичен ключ
 
1735943
d6a8f697d21529fa65eba610b528c2795317ad920d236d986ebb6694414b6dd1
 
1828405
206a8d098342b4a6d444f1d4597aaf6699631d5f8cb7d6bf651f37f430e6367e
 
1830193
ee62b5b8f23417ec4a32edd2a98d94cd3f001092c42e51b6177e6ca0720231ce
 
1849538
d61c115a3d09c623f7b5c6133dbf1d65f2b2af9cb2344167a59e278f24d94f62
 
1867483
e0ace131aa2751f379784f8c9b238bf1a72b37cf709c665874d527c886faedea
 
1867583
13474af1612a38f5e87f5c51072135ed553b4e9638122a5849174b5745a11334
 
1867836
58af740fb1b240545f6b279f28af9b4462b55e9d9ffa9e0263d8145fce12c6c9
 
1868599
214f5df209ad50691cc08ea29a47c0c17d369625cbb280e06b7da8134c757caa
 
1869247
038fcb5d1fc4f69650f0b70306f4a7768bf39dd61fb58e5bb9d41b29ead0492f
 
1869591
667c42519e7be200e0e60c3b29031922b2fcecc953654e64c8370dd601095004
0.000000000000
869e556fe67843df7daa3577dca781614906a088ca7803951c000d2e9e634366
 
От блок
Публичен ключ
 
1860960
d726260ec3b9aec4457d1ffab6ce5ccee6119ef6bc42621c0df380a0bbd1df5e
 
1862789
17b9e68961366466334df0bed1b373887c493017a3b41fce880c7b8ea265445b
 
1868848
002b2dd574c01dfa8ab7026b2f4dd7a965857b9e4f456ef561cdadfbc9186c3c
 
1869855
2ea47d531978d0c1fbd7218b9500dd094c380f5a5123b0aa8a4d792d8c478ec4
 
1869869
43b55eafe6fc581cf202607c36ceb1897f060a8e22d5fb2af21f59a6ae86aefd
 
1869906
3bc3f362c8af1c1387e84223b2b9ea9ef485e45f73fe004155d1cc098d8bbcfb
 
1869921
f3a91e744f3b04fb58fcc3f73a2a3ed493db4a0af7c8fb7c4abd29da20a464c0
 
1870034
50e80b2346dde630e64d467f7645a50de9ae7a13e7f2fa01da0e8d111033886e
 
1870167
e844ec003a5865e180b94cda7a148f4c4c581fb5dffb2e411a401fade8131c28
0.000000000000
614f0b029af79ada5330afdcb35bfd5dcc521d67d0e4578c1220ce2e0844a0f0
 
От блок
Публичен ключ
 
1658144
4add869ac94417c903c162604fc87e259fe4f8692138ed7524c4c607cef046b1
 
1845504
0c0f725bf0ebfd21df1c280accc9ef088a8efe48e580b163fb9108398f291f18
 
1862511
862a470dea4e715d4e1f031c3faf5b9c67190f71376e1a906a46b9210d4b137a
 
1866602
593393b402285d5fffd47823f39219654ac252bc14c6d2ed28d755cf890f4fda
 
1868956
342d6971ac6ae01b24c44a40b896f6b8124e5e95a37a05f966105e57c660f496
 
1869446
d9f9d505dc7f4b2894dce4ae86ac2c921024ee64d36f84376d9a0b1db09a43f7
 
1869567
957a44789fa270809e622509d8ceaed9f296ddd2d0e702b225963354e73889e0
 
1869769
529c7e0272566f834bc29230670a654a3d1a434f7fc0ae1e079c08e830e70617
 
1870124
96a644b4622569a5d3711aaa9041de33264f570b13c100187a9df1cb0ea66734
 
1870151
fab26bb91fb897b1e66c9cc694bd15ff0e73fbb1fb11f5cd3ee75bef8e80a2bb
 
1870215
bb6cf9c33c4394d5a32203200c218c5902099e3c1fbda33272c62aca285961a0
0.000000000000
35e7ac59f1e99910f169f14905ac89f8071ac3b49606b44548d18fb5048f9e91
 
От блок
Публичен ключ
 
1849701
c0bf4ccffc51aa6ce71fcee428fae302e2f686ff4d0cc3e85cbc3480ade8f8f7
 
1853638
fff02362efb1708882693230bd970cc8bac1bc08c6c138f7825fb62a0a6a57e9
 
1860332
4adf75287a540f19fed876127bcb4d4727f27590e7c28e3980f67d7ff65a087a
 
1860715
17ee9652964d59d5f0b253310cb8ab1c700879428e9399f55f5b964731304f88
 
1865338
eac8f950ba38c5a86571dc6332a5803da0ef29e321ffabd3cf2ea70f9aa3c0d3
 
1868124
bd440542c5a8e28928ed471c85ee52393c31d10a3ddd1ee5049aa33ae6dd1106
 
1869770
634da1d36da9300c28d18baffd92b0a219567130c055d1f18ab4a1c225b5a59a
 
1870167
edca0ad1a7310c83cfb3083dfb07622ca8d335d9305f2b1ca96a849690d630d8
 
1870204
929c33c2ca832b81737a130665b65e4298c50574ef60cdfd467a56b46dc451a9
0.000000000000
33c6296827ea843857d36c4d74bfc28a3e22a0d6b2bd93962af0364a30f24a82
 
От блок
Публичен ключ
 
1837891
3efd5f1c08ededcb535a764abfdf843291a53e6227c6548db7b23f00ee9c46af
 
1840722
0c7ceee1ac7bbea5087c5d3ea2bdbe64d47aa3cb0f89f4c3673e62d687546aeb
 
1856759
c666edce14fdcb70ba6957ea01ddebd37c970bcdd65e9ff5f62a98b96a254002
 
1861593
7943a13050974fe370ca8f232a2a22e65a609746518a8457026132dc7ea5e89f
 
1867058
5f9f8f7f5f3ca17aaf48a12987373445af2a5aca8e8f3059a3f121bf3e2ffbcd
 
1868379
a2d06acf237ecbf22a911e4bb7afed61d4d204b7db034dd7c9ffe990ffa2fc1a
 
1869206
78e2a11dfa02b53c9c19639029d2af6738d99a8717d81b30720dc1011bf9538c
 
1869725
a4a733f3bb016ae8b74e799de1c68e215b42492cace98da6adecbbb2959a2658
 
1869756
a7dd84a6c518086e337e67b1ee5171a7b8d6c117e4f96a5bbcdf507870a5bf42
 
1870025
81fc19199b6bd07211024cf0b42059a38f04b64f5158e2110c2956c3e19ebd30
0.000000000000
1f8c70acfb566ab1f489d02eccf44cfb4dd21c5fa008ebdb4e6fb89b226b168e
 
От блок
Публичен ключ
 
1678500
ef85ff130429b41ab2ae83ddb56d333be986d44f93c777ec50a031ffadd09c3d
 
1865732
9d76705f1bc8ee0d6e123d8eba4e537ea82642dd6aceea93b3b075ba1abe9dd4
 
1865923
2f5ece22d92751658e46e1727a927095ca5cc9e106256ab6a06f766920d6a15a
 
1868795
37f3f3439c704eddea80915d92f5bdf9a974edeecee2765161c601addf91c3b2
 
1869238
9516ed3d1bbbd37ca4e7c19222ff8616b404904a5f11ed9b47e4a402e07a128a
 
1869846
e227de9131984fda4cf9631efd5ecca73b2a4c0cbc19f62781e79743f2b284e4
 
1870077
c629fa4771a8d9013a14fc136187bc50a766b73252af49a37570dea41480921a
 
1870184
e4b03b9493d45e07a75126259783575ae4ee97213da378aadf29dc60c2aefcbb
0.000000000000
17e3c43f52e986a78701926f88c716cb24765dd40b0035b799291cf3854e2c3b
 
От блок
Публичен ключ
 
1836800
841b9081928b92492c6595516b5908e3ce9138d5437a733c96b48f7682276fda
 
1847526
0c8d2cc8e7b6d5ad98424c354a70c03de92a13be2959e48e0260a94c2daae2a7
 
1855783
94384e8364d7933be9918d5040a4b549b8d3bb34f6ecfdeec4ccb0372cb4a924
 
1861721
e0787afc8f9c473cd657e2190e675862d84944ee440e363fb07d4a4ddf841ce4
 
1864434
0c1156d79fa554e9ff5e173bdca3f47debb52b55269525d6842de282822f471a
 
1867840
e8a62f04c09677a249fef091991e100b5517be4a8bec961d22d18f25605f4c64
 
1868058
5210c4d13cd9a28b33a414a160bc9dc439b9958bb9ba5d7bec1fc146131c4afc
 
1869295
f3322670daefcfce9cb669ecafa722f74054478c5e0092a95ae4c1298853fde3
 
1869482
b630420f832e2058a4236a1a9dc96f50ef11c37a2e235e50033b97d37f40a683
0.000000000000
105d7547168d0e7397e85c076820d43fc2e2cd9e02235fdf631a9e0cc8ca5622
 
От блок
Публичен ключ
 
1852888
90f2ff3cb26eaef0d225a2e455b65e96bf11f8ac8a196dbb4411b0a9dc5ddd0c
 
1866158
d01d240179d74181178ed29ce4ebc3012f853062a1e9af277b3bccbb5de20f57
 
1866236
ef2f88443d7ab4e35a11ce00c3560a6ddec42bce1a9f897cfb03e71acb8de7d1
 
1867330
98d6abb621a52f124f28a148c0616649ecc0f418d248591b01d5bddc9ef6aa36
 
1868716
784d9af5d8f9db63841c50b21df9ac48944f7894ce0bbd1ae34d92e04db8230c
 
1869161
1c794bbd4c081c4ff5287381ce27087d11cd352954966eac5b2b731bf55afb0b
 
1869669
376688123167b8dc7a68b467ae7e9c827d1103bea7a35f015fc2b0045ebfd50d
 
1869727
845a9b730a1a3359a61681cb2eb617336ea0de59c456aa509b8ae333d61b7520
 
1870112
95d349334c4c23403649ae682443dc07ba8e50eb12fe56226212e5c2d1c34c7d
 
1870155
b2b9a4e839a3317be56b1174bf9fa7ecb287fc8b411b4321a16ffe24d85f6cd9
 
1870201
9557fa83638d4c890c13d3da9c7c9d19346c4e6cc2d4fd7b79acd21dc6e3c701
0.000000000000
0e89c982d759b7f13bdcb4fd501efffcd6a37c82a68a427996c7aa6ff24ec4c6
 
От блок
Публичен ключ
 
1836744
406a3b2dab939ac5ae91a89bfe43e083f1fd3a3bd042434b88cd71ae3f144fe3
 
1860741
cabcba86f950927b6dd8fa0faced579926a90dae59a9869b6e2584b77de40246
 
1864617
6dfa66ae4248bf78dea943a1371caec22f4d04277c770c0dae9b5c8b6ed959d5
 
1865582
e2833be483c34de45159dfecd463479f01e1037ba08f9d29b7f95aa045053451
 
1868657
6881b750be3f96f05f035cab7ccf404c3b595e258873fafd53de8c664b9ab669
 
1868836
c5dce0b9844b798bd3324a04746af320f0ef8f2010aaef8e6ed5afc6710d709d
 
1869690
76ff5d9489b95b836dc890ea86e893056376779b9b66a69744c6b7589a452926
 
1869924
880ca7d7196b3d853bb17090efa3ec23fbb4e1cbfd33736dc8b3293fe822ad3c
 
1870190
294cd45a2a13b04cee294352c0059bfb1f1bebea7e6360f4cf0c8e66d6a1f810
 
1870218
c51940d052efcc9bf5ecc47e34dde88a230ae681a017f1c29975dbc70b280994
0.000000000000
06732e1c1523b42b756f66a4a00e73c6d22277135ff8da34373447d322098403
 
От блок
Публичен ключ
 
1610364
ed2e64ef8f5dcde45caa621bac63146b0ec5dcf6adf9e45566ee7730a7cb47bc
 
1825477
225afc461701705399dd4eceb8bcfc384a7cf3343d1928700f795ba35ebfb7b7
 
1833923
106b367fdc70629113c3926a32fa58c8557056985613bbb9cc532681a7d295b8
 
1834378
433cfbf1814134cc82542b8ebfe144af6cd0a389ac8147c26f7dae9c4003c33e
 
1864914
e0f28552dac6662670a7c242e2ea023ca9411aad31cee5e3dde993fa92433a2e
 
1866235
4362c49201e0ffe7ed8cec49f10c935322fe6b979074158beaf4064c70ca7117
 
1868472
055ee37384dc3dd21cc2fefc8b4daff13cac8753b77d630966e48c770ff4a6cf
 
1869479
005d8a2521df61e68ff6fca579e6720bdb349491c5bec5db3adaf358e15225db
 
1870005
3fca16618eea7472439c6a73578a3d8c6bca6924bd383a3e153bcea3d720d7b6
 
1870072
a2beff06656ea79205140620f71105c6027f931ff2b282ac2dbf63698e77e8a5
0.000000000000
05ca9939dcb09db65baba6db2feb56a563e053d10c3155a045f23f139d5412ce
 
От блок
Публичен ключ
 
1865891
3aa247c2a8e4a60581017217d93f756c1e832cb82366349f36443a6fddcf1de1
 
1868538
5a12157c02872894ce63bc4094ffce0e463b2b9fc2d32b6c8fe951810fad68ed
 
1869065
df515123a9922b4d4606945eeb3800bb6212ec76c9930bf1ca40c16e0ab7f17d
 
1869403
52abe3be86c065c248c549525922cade9c870ec6bebd4dd1ea3e0bc0d6af0122
 
1869840
4c228879bbda5be749590382becb7b4cfb7cebf46be4b752218ed3a9d9078319
 
1870011
4ff9c4cf9f85ea4075f0db18b4df02de39690fce5b24baf0b86c787cd8eae335
 
1870066
f39fbb1ec56e23b0352cabc41ab59a373f16af4d2c56f45a090ea95c19f7afaa
 
1870165
b48db936806801e0ea5612ea18fec4034038fbf086cf6e11ef55e1e677bda527
0.000000000000
04fafa6ffd11e8f24f4bffe2866e5042faed13c88f5b54ee29e04b1a3033cd86
 
От блок
Публичен ключ
 
1863859
d5ddf2ae26fc00524d2c339be00a9d8b060ba8c1f59ac47c94fe4e7fd8cba286
 
1867262
567b1269059ebf1f098b55170c0d6b68cf665bf985a4ab2873d980b6f450eff7
 
1867666
94f169cff4441244d1f519b50053bed528f0a23e765e63366875647d0945e130
 
1868460
5500367653297506e617217b9d4653c5532f7a87cdd3cef830348c42d2e3b7c6
 
1868544
b40ae6b71cd89606476a34093cff7560fc6ff62eb6fb84342160cd5d52ac30e8
 
1868870
238b5738ba71adea58b9cfa415a2fb3ff0c210c92e3514ba1051d8579e4a1736
 
1869674
c618619653d9d6811563e2473839cc436bcacff394cdc0f45a34b100db8ae383
 
1869930
bfad77fc25f7752fb0c68b795ea3f4be1c66bdd42f5c6d568d8af5c5ebb1a8c8
 
1870197
784dba5f118de03949f52f667e1d4af2d87be44da0c12baf1cec2fc76abfeaec
 
1870214
1d080778cb3f75b0d650e90dbb5c9294fd06e1accfe3eac6e52ac1a2171c6b9d
изходи (16)
Сума
Публичен ключ
0.000000000000
ebfde71786cdc2e28f4b0e054d0cbb9518ba64cc8d70a366628a06c8a305d541
0.000000000000
546e56e95bcf95508a4aff0a0d34136b3608def774187166c7bae46232c948d1
0.000000000000
afba9af9ec3b3e78d8ce370971d4283a5174a615cc73d8e4d98f04c5ffac95a6
0.000000000000
1b918071f0a9c5022e3832327ac4cfb8f52559f411597471fd72f413b6874d26
0.000000000000
d4441de1e0f36434581df8e724389845b2ee6eafa199bd43693d98b33618ac3d
0.000000000000
1bb825bd2b76c2a6a36d10a423d2d0d984d2e05a6c489c6117ee639938c4eb14
0.000000000000
5e0a40386aaf77a2a5dc6f8b1952cb753b69c95b678f6bf7e8f2e81c561fc17b
0.000000000000
12c45eca8f657b2fd38ea5d3d837cb446b7f974349583adf3e440c4e254f4950
0.000000000000
a6b7607ab2530cfcf50ebf70e3699ab652ff7a575337ad27ecec63d1306b7832
0.000000000000
81f37e5ae6934c3b8de3a29ab16b516f49c9a6240f726ba9e19115cf57768c1b
0.000000000000
18314b9d4bded28050109ce2fb35c02f60ffee535006e1d18a48ac8c7d38a797
0.000000000000
8d0bc004520c21abc414c720ceb51b6dff357be7ce5df9751493feca960f85a9
0.000000000000
60c033eb9ba1216ccf4836fa011f4f9bce5b037903922a920b211042c5897eb8
0.000000000000
0f82f735805577c0c91c8c916f7b85aa287c1e9d47ade6cadfadf70d09afe75c
0.000000000000
bd9029e9e68a7ec1534ddcd0fdd6ff9570b257cb9f0a10b9e331403bd842a205
0.000000000000
511b5c8666acffc6663a7298465700ff8bfc20f89d549fd6731c9f684c818476