Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1228772
  • Tidsstämpel 2017-01-21 16:45:20 UTC
  • Block svårighet 6713141194
  • Blockstorlek (bytes) 70498
  • Kumulativ svårighet 1505128380831021
  • Totalt antal genererade mynt 13795227.372567797080
  • transaktioner 3
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
a832aee83e71e261e4d2177e333e0cbfa52762d079709f74c8a2223242eb2b1c
8.724685819869
95
transaktioner (3)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
e5544ba8982e3095ed0240e3563ec8ba82678bda65377e9013cc7dd28a1a58db
 Konfidentiell
0.033713969303
19264
bdb7629f06b9dd41df7c00b1446b3a66a5adedc2b378b85bbf12fb0211fc9092
 Konfidentiell
0.067427938606
38182
a37cc7192704c359a397331dcba00ce72e34f6c20492e0e1f7fdf0e7692aebb1
 Konfidentiell
0.023067452681
12957