Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1298774
  • Tidsstämpel 2017-04-28 22:57:02 UTC
  • Block svårighet 8113096034
  • Blockstorlek (bytes) 72117
  • Kumulativ svårighet 2000480486475602
  • Totalt antal genererade mynt 14373135.713769653812
  • transaktioner 5
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
ec8bf58fb7e18262bf27f5ca0ee5ea1559651bddaa7ac48ebff3799983e16e3c
7.886993355674
95
transaktioner (5)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
5d1fdbd988d929382b22dbf3c408cc81dda310d8b05df03ee0b46ca45342a9c0
 Konfidentiell
0.030000000000
12958
11b99f2b7805c3bc1881bfa8208f517c4a88eaec60b7ee64a1d7bc88f706c0f6
 Konfidentiell
0.030000000000
12958
a23e753afa0abbdb754e64a9db387ada833dd3bf0ead8062fd5a9740645a0fc2
 Konfidentiell
0.024864000000
19562
7c5e5c63da9ea0a4c65c5e0acc9a0dc4735a87c8aa7775f0e16797a31b5fb7c2
 Konfidentiell
0.016161600000
13254
f8c56775aae414663eb4a934f13da7d449595f49bb238f9d2ead2cb20be00a5b
 Konfidentiell
0.016161600000
13290