Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1431246
  • Tidsstämpel 2017-10-29 11:45:34 UTC
  • Block svårighet 29173886282
  • Blockstorlek (bytes) 94356
  • Kumulativ svårighet 4416978839070558
  • Totalt antal genererade mynt 15282321.138476537541
  • transaktioner 7
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
b6c126533b8cc9c644ed0318e3fbe26e64fd210451d64b4344a8245f220aaa2a
6.143269671282
95
transaktioner (7)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
19533008f9f48979ebbbebb1b2924a547385682e75c1bcafa8244ad61114807a
 Konfidentiell
0.020000000000
13069
cd51fa715737415043a9950e1d7dc3fb00aa42eb4ac5475d1534e25fea892db9
 Konfidentiell
0.020000000000
13069
bebee11d21fa2dd37c4588e0889d573b38a5099dfd05969e2ef89c8024389054
 Konfidentiell
0.014485800000
14398
a36f8ee556f25ade9e8619c7b3a7ab6fbb17e02939a76cd6d573af1e50c77a40
 Konfidentiell
0.013520080000
13521
1d6f32a6c5ee7d95ed87cc27ad8ee0dc83dda2c73a10081dca205943afec2924
 Konfidentiell
0.013520080000
13556
45b8988a40dfe7b568e58491dc20da59773daa97f0d4deb10b38f1697b3a5310
 Konfidentiell
0.013520080000
13556
2ba094023be8078eef58327ff6b1e2d24c1e6212aecbe381c36c7939e06b9906
 Konfidentiell
0.012554360000
13092