Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1726061
  • Tidsstämpel 2018-12-14 02:41:17 UTC
  • Block svårighet 43043476092
  • Blockstorlek (bytes) 5761
  • Kumulativ svårighet 23321473118896581
  • Totalt antal genererade mynt 16643215.548148076981
  • transaktioner 3
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
03b710ad92c2e767a47a99685e35ff69fd939c528ea4c2b95b704c4feacb64e0
3.440130804085
94
transaktioner (3)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
fd4fd03b98ee0f848d7e300716d60f143eeffdc8573add5eeee67b4b3daa1576
 Konfidentiell
0.000061407703
1876
86e6bdf897f908fe37728411468fbbccd5276e6cc8ffa19271ea1e2c2ba2cdd1
 Konfidentiell
0.000061407703
1883
98a494135d72571f33a86599786ed4fbb3acfbf18aa2f046a19be7fae8bde5ac
 Konfidentiell
0.000043760000
1908