Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1758799
  • Tidsstämpel 2019-01-28 09:11:37 UTC
  • Block svårighet 69527399118
  • Blockstorlek (bytes) 3866
  • Kumulativ svårighet 25012110964045014
  • Totalt antal genererade mynt 16752388.927770055830
  • transaktioner 2
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
3d88e11b100e671c9d8548cd0011dd0777eedb61e924540aaf2a8b7ca001b1c8
3.231813215146
103
transaktioner (2)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
63de2484663840116b69fb454d41ae35b04511c5be3b39e9cfcb4336fe608b18
 Konfidentiell
0.000040620000
1885
6ab13ff471b16358c683a8a2d086aa417a5dbfa29c6b0c56837bf82cff381fb5
 Konfidentiell
0.000040460000
1878