Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1766156
  • Tidsstämpel 2019-02-07 10:13:39 UTC
  • Block svårighet 102443383199
  • Blockstorlek (bytes) 10137
  • Kumulativ svårighet 25598196948640181
  • Totalt antal genererade mynt 16775998.720245156437
  • transaktioner 4
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
c9a3ba7a29257adf47b8f67170823a620f5e80301d1c50f396ea4b0fb6523767
3.186913323855
631
transaktioner (4)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
019e60bc902c461413489922efe656ff457ea047b8125d874a6adb89ebfd7ad9
 Konfidentiell
0.000057390000
2701
0009240dcc2f70b6129daca5ddcd645ac224ed89c959c89a60e85989eb31303e
 Konfidentiell
0.000075850000
3033
9acb21760ac42e13cb1bf3f82cde104131bd1eaf38cffd4d32f3b6e6d126902e
 Konfidentiell
0.000040070000
1886
b02796f2dd1388773b8e26217cfcfb71dca12d25c537d39f6b743b2c2f05ebaa
 Konfidentiell
0.000040070000
1886