Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1776605
  • Tidsstämpel 2019-02-22 01:04:54 UTC
  • Block svårighet 87636188575
  • Blockstorlek (bytes) 13886
  • Kumulativ svårighet 26623341558972813
  • Totalt antal genererade mynt 16808966.888633020222
  • transaktioner 3
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
bd78cf2372b932e1f18f65a01430e8bd5cb913f20680e7b2e31463184595a6fe
3.124344833017
4062
transaktioner (3)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
90fd4540762bcec59c2b431b43dd12b4be3b323c000bf50e5cd530572f1bfaca
 Konfidentiell
0.000278810000
1884
1ad20bb7cfc9dcdf383ddc1110ea64395a61bd1c568e5fec403a5c8fcd0cb31f
 Konfidentiell
0.000056400000
2708
b29e60f08d3a5ab7c906b56bc9d88ea948896c0902415388a49cc9a0c5532312
 Konfidentiell
0.000191590000
5232