Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1832394
  • Tidsstämpel 2019-05-11 15:16:17 UTC
  • Block svårighet 41995998365
  • Blockstorlek (bytes) 14227
  • Kumulativ svårighet 29467412272898419
  • Totalt antal genererade mynt 16974289.426376182586
  • transaktioner 7
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
7bc6b77d7d9273197cf88da23ad7cb96ebd05fb06728d5513b1886daa7141185
2.808888185238
103
transaktioner (7)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
2d4c467a77cd33f93e9ccbb5ca40bf66a5c4794d5ea122b20477c6e2bc39b027
 Konfidentiell
0.000165800000
1771
833a4b6a9308cd0dc1a8189513a747091a7e4da4734998ece82dddecc6a1486c
 Konfidentiell
0.000050150000
2606
680445aefca2aa7e261e5c04eac8f83e5d8d423b9a37dd74feae248ff0b7b09c
 Konfidentiell
0.000033260000
1776
b8dff9248a711c6b67ee33f33e737198d285a1a3489382a7d4cedc78ffff84ea
 Konfidentiell
0.000033240000
1775
4e7540a5457769bffc84ff5ffba17ac6eddf7f881b89a5e4d38d19bd73d89ebe
 Konfidentiell
0.000049230000
2629
07759f1419ce4681a8783d7c1b9f1c8349b65dfd9a5e94894d6715bfafa88e0f
 Konfidentiell
0.000033630000
1796
072cf2544fee56a99d489d17edc571d6323dd98407a7990f9d21e4ebcc21e493
 Konfidentiell
0.000033160000
1771