Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1835307
  • Tidsstämpel 2019-05-15 16:24:07 UTC
  • Block svårighet 40907413793
  • Blockstorlek (bytes) 64950
  • Kumulativ svårighet 29583869955293167
  • Totalt antal genererade mynt 16982447.856341283768
  • transaktioner 28
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
d0ad37196bca1e56b823691b679281edc38ce1a68712f7b2d940b2634317f9bf
2.794293555318
4071
transaktioner (28)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
efc395ea8a527d7583f87fdfbfbdca5a8c0581162ede9a230a5b11ad30ecbc50
 Konfidentiell
0.000172040000
1770
e98ef14b61b00e7497785365323d68061865ca8a5aa7421041fe2efd3c80ba0c
 Konfidentiell
0.000049860000
1772
fd488e5203c13554d4ec068ce969144951ffd45b22a6e93289d22510d2d1fd6e
 Konfidentiell
0.000049860000
2604
3ff8c66e15f5547c9c39fd58f5e6491f66b20361cefc32e8bc2bae1d3ec3bc77
 Konfidentiell
0.000033020000
1773
828797ff6de72390f7cc2f6d7c97b088d8d573272257eca3395315c2a656aaf9
 Konfidentiell
0.000033000000
1772
ef6088a0b42885bfde9b931fad4565acc23eb9973a84c2f299d62a0ad6026eda
 Konfidentiell
0.000033000000
1772
02c14880002b5ee75031f23dbad07fa4ad666d0656b50e767ebb9cda68bfdeea
 Konfidentiell
0.000033000000
1772
df50eb4f7e0df4b491baf7242690babe4c7e6ab1366f731d750f018d56eeb109
 Konfidentiell
0.000033000000
1772
81b15e231ff348e5803a105532dbb900aacba944ef79321ef6737bdbd7bf4369
 Konfidentiell
0.000033000000
1772
5a1e960deb29e1182c2994653ca9a3933163ee492406846d78f77c46d9a4d0d5
 Konfidentiell
0.000033390000
1793
5ebc7d785fac0a2075c7b26fce8b7419d5295325974e3d9abf28948a2ab56602
 Konfidentiell
0.000032980000
1771
15e0c0441b665cf653c4c65b3d190a35de035e7e76498283c8edc95db49b1797
 Konfidentiell
0.000032980000
1771
b10c86ddc20a46fa3a4109d1582fa88a6280071a7703d71cf8a0d2e260d7ab78
 Konfidentiell
0.000032980000
1771
892395eca3bc6a3c768b0a4bbe623b3f3bb360e5f58e3f0efef0c67bf7c3320e
 Konfidentiell
0.000032980000
1771
fc5ef457a815f4ef0a1a1285150f9292cdb4d1c5f753fe2fcf2d0b1261a60492
 Konfidentiell
0.000048510000
2605
2c032f88e4fd1ee329846175f493c7c2c1df063ed833493043b006b81855a94a
 Konfidentiell
0.000032960000
1770
4dfd518d46b5e78c129158b5fc8fad2f6fc99a0813fb270d968b9a3d8f036f14
 Konfidentiell
0.000048490000
2604
9efddcd037eb604a65c1c031c23933372e8419175ddcc889ad1c0a20a274b33c
 Konfidentiell
0.000048490000
2604
faeab9d47cf83b1a8cea2b6c17a6a38f5ac96d225c9ba098e185f80e4791c3e5
 Konfidentiell
0.000129300000
2976
009c3cb8cf559cf85c03ddaffc4bb1753651b71711d06165e44a8f4ec2715eed
 Konfidentiell
0.000048450000
2602
e56ad09bf01545bd8ef4e2176587e75459a98674d5f462864aeeb647699e8030
 Konfidentiell
0.000048450000
2602
40063ade27c222ce7fb3fb995fd788dd0e567c2566bbf79bc6485e5cfd575114
 Konfidentiell
0.000048450000
2602
766fa41e05c9d483a081e770b17a8bedaca177f28d1c7edd43c6d8ec8f78abd2
 Konfidentiell
0.000079600000
4275
30b48654f825c83ea461c79c9346a714583a785399337a8fff95686f2a10e527
 Konfidentiell
0.000048970000
2630
a402091dd82b137310dc1f00b7396bebb8029dc0a2af0f85654d51e714fed1b9
 Konfidentiell
0.000033050000
1775
c111ffdbd688d8c2a286b85ffa1b459360dafa9b825ab636d3a0f126126901a3
 Konfidentiell
0.000033050000
1775
aba61d88eab5374575301633f0506d11364570fcfbd549e7f9568ed8af3ee8e7
 Konfidentiell
0.000033440000
1796
f806550e7b5c77a80bc8a1aa38c35a384fe3015e26490ddc2e31ec799d8330d0
 Konfidentiell
0.000048540000
2607